Digital strategi

Digital strategi skal være et styringsdokument for hvordan bedriften din skal markedsføre seg selv på nett. En digital strategi skal hjelpe deg planlegge å ha innsikt og retningslinjer for hvordan du skal oppnå dine mål. Det finnes flere modeller som forklarer hva som skal være med i en digital strategi. I denne teksten skal jeg bruke SOSTAC modellen for å legge en digital strategi.

Denne modellen er satt sammen av 6 ulike steg:

  1. Situasjonsanalyse

Vi starter med situasjonsanalyse for å tydeliggjøre posisjonen til bedriften. Før vi starter med å planlegge må vi først vite hvordan bedriften står an i dag. For å kartlegge dette må man bruke en situasjonsanalyse. Det finnes flere måter for å kartlegge den nåværende situasjonene til bedriften. Jeg vil benytte meg av noe som heter SWOT-analyse.

En SWOT analyse består av fire deler:

  • Styrker og svakheter internt i bedriften
  • Muligheter og trusler eksternt.

2. Mål

Etter at bedriften har kartlagt den nåværende situasjonen til bedriften kan man ta steget videre for å sette mål for bedriften. For å sette mål for bedriften skal vi bruke noe som heter OKR og KPI.

OKR handler om å sette seg et innledende mål for bedriften, også kalt objektive. Deretter sette del mål (KeyResults) som skal hjelpe med å nå hovedmålet. Eks på dette kan være:

Objektiv: selge varer til det internasjonalemarkedet

KR: opprette kundebase i fire nye land

KPI er mål som skal være enkle og måle, men selve KPI målet sier ingen ting om hvordan man skal oppnå målet. Eks på dette er:

  • Ekspandere salg til 7 nye land.

Dette er målet kan måles lett, men det sier ingen ting om hvordan vi skal kunne ekspandere til nye land.

3. Strategi

Deretter benytter man seg en strategi for hvordan man skal nå disse målene.

Etter at bedriften har fastsatt seg mål de ønsker og oppnå kan vi legge en strategi for hvordan vi skal nå disse målene. Det finnes flere strategier som en kan ta i bruk for å nå sine mål.

4. Taktikk

Når strategien er satt fortsetter modellen med taktikk, som handler om hvordan man skal nå de satte målene. Etter at bedriften har satt en strategi skal man bestemme seg for hvordan man skal gå igjennom strategien. Det finnes tre ulike virkemidler som bedriften kan i bruk for å gå frem med strategien sin:

Rekkevidde

Handler om å få flest mulig folk til å klikke på nettsiden, men betyr ikke nødvendigvis at de samhandler med den.

Handle og konvertere

Vil du at folk skal samhandle med nettsiden, altså kommentere og melde seg opp til nyhetsbrev er det litt mer å jobbe på. Da må vi sette oss inn i kundereisen, hvordan nettsiden oppleves og ikke minst innhold på nettsiden.

Engasjere

Å engasjere en kunde vil si at de vil anbefale en nettside eller et produkt til en venn eller noen i familien. For å oppnå dette må det jobbes med hvordan kunden oppfatter bedriften og til hvilken grad er de fornøyd med kundeservice.

5. Handling

Dette punktet handler om å sette opp tiltakene satt i forrige punkt detaljert opp for seg. Det bestemmes altså hvem som skal gjøre hva og når dette skal gjøres. For å sette dette opp på en ryddig måte er det lurt å sette en handlingsplan.

En handlingsplan består av detaljert av en plan for hvordan man skal gjennom de satte tiltakene. Denne planene skal være satt spesifikk ned til de minste detaljene, slik at man til enhver tid er klar over hva en skal gjøre.

6. Kontroll

I det siste punktet vil man kontrollere om man har nådd målene som er satt i starten av strategien. 

Leave a Comment