Sosial kommunikasjon: Merke varebygging på Facebook.

Vi kommuniserer stadig mer over nett og bruken av sosiale medier har hatt en eksplosiv oppgang de siste årene (kilder). For mange av oss er tanken om å legge fra seg tlf for en dag eller en helg noe vi ikke kan forestille oss. Men hvordan påvirker vår avhengighet av sosiale medier bedrifter?

I dette innlegget skal jeg skrive om hvordan man kan bruke sosiale medier for å bygge opp et merke vare. Merkevarebygging handler om kunderelasjoner. Eksisterer det sterke relasjoner med kunder gjennom aktiv dialog med kundene for kundene effekten av at bedriften bryr seg om kundene og er villige til å investere tid og penger i dem. Dette er også noe som observeres av andre kunder selv om de ikke deltar i dialogen. Hvis en bedrift aktivt svarer på kommentarer i kommentarfeltet på Facebook-innlegg er dette synlig for andre som igjen vil observere at bedriften investerer tid i sine kunder.

Aktiviteten på til en bedrift på sosiale medier påvirker med stor sannsynlighet merkevarens verdi. En studie av Yoon og medforfatter (2018) konkluderte at flere kommentarer på sosiale medier og spesielt positive kommentarer har en effekt på bedriftens salgsinntekter. (Kilde)

Det neste steget vil være og finne ut av hvordan bedriften kan engasjere kundene til en dialog. Dette kan bedriften gjøre ved å skape innhold som vil se mer av eller ved å spille på etos, patos og logos. Dette vil påvirke kundene til å engasjere seg, som igjen vil generere mer trafikk rundt merkevaren.


Leave a Comment