E-post markedsføring

I dette innlegget skal jeg skrive om markedsføring over e-post og hvordan en bør gå frem med markedsføringen.

Det første steget for å komme i gang med e-post markedsføring er å bygge opp en kundeliste. Kundelister er en liste over e-poster til publikumet som har abonnert på nyhetsbrev og som ønsker og holde seg oppdatert med aktiviteten på nettsiden. De som melder seg på kundelister er ofte kunder som er interessert i det du holder på med og er de kundene du må holde på. Kundelister er viktige å bygge opp slik at man kan lettere nå ut til sine kunder når man har kampanjer og lansering av nye produkter.

https://pixabay.com/illustrations/email-marketing-e-mail-money-1345921/

E-poster gir deg muligheten til å virke mer personlig i måten du når dine kunder på. Dette er mer av en utfordring når man bruker sosiale plattformer slik som Facebook og Instagram ettersom at man ikke direkte når ut til en person når man kommuniserer med kundene. Ved hjelp av ulike verktøy kan en sende e-poster hvor man kan personlig gjør hver enkel e-post til kundene med fornavn/etternavn. Dette gjøres automatisk med utvidelser slik som mailchimp og er enkelt og intuitivt og bruke. E-poster som er personliggjorte har 6 ganger høyere sannsynlighet på å bli åpnet og lest.   

https://www.formget.com/personalized-email/

E-post som en plattform benyttes av en bredere aldersgruppe altså både yngre og eldre folk bruker aktivt e-poster. Dette gjelder derimot ikke alle sosiale medier slik som Instagram og Facebook som benyttes mer hyppig av den yngre aldersgruppen. Derfor er ikke alltid Instagram og Facebook plattformer man vil bruke for å markedsføre produkter til den eldre delen av kundegruppen.    

For å videreutvikle kundelisten og markedsføre nettsiden burde man sette opp insentiver for kunder som deler siden og oppfordrer venner til å abonnere på nyhetsbrevene til nettsiden. Dette kan settes opp slik at kunder kan dele en lenke med venner over ulike plattformer slik som Facebook, Twitter og e-post. f.eks hvis en kunde deler nettsiden med en venn/bekjent kan man gi en rabattkode, men hvis kunden deler nettsiden med fem venner/bekjente kan man dele ut gratis produkter. Dette oppfordrer til deling av nettsiden og ved dette får man en utvidet kundeliste for nyhetsbrev og flere besøkende på nettsiden.

Det å sette opp rabattkoder for kunder som melder seg opp til nyhetsbrev på nettsiden fører til at terskelen for å skrive seg opp er mindre og du får en større kundeliste.

Leave a Comment