Blockchain tar over boligmarkedet

Jeg syntes det var interessant å høre Arne Krokan forelese om blockchain og hvordan teknologien utelukker behovet for en sentral database og sprer dataene i blokker til hver bruker.

https://hackernoon.com/blockchain-is-it-just-a-hype-fbcaaca91b1d

Ved hjelp av blockchain teknologi utelukker man behovet for konvensjonell sentrering av data. Implementering av blockchain fører til en digitalisering av markeder.

Jeg vil bruke boligmarkedet til Oslo som et eksempel på hvordan implementering av blockchain kan påvirke markedet. Boligmarkedet i Oslo er nå rekord høyt med kvadratmeter prisen på 70 000kr

Så la oss si man ønsker å investere i det voksende markedet, men har ikke råd til å kjøpe en leilighet i Oslo sentrum som investeringsobjekt. Dette er den tradisjonelle måten å investere på i et bolig marked, ved at man kjøper eiendom. Men nå som prisene er så høye og ikke alle kan kjøpe eiendom er det fortsatt en måte å kunne investere på. Ved hjelp av blockchain implementering. Ved hjelp av blockchain kan man deleie en eiendom med flere andre aktører samtidig.

Flere kan investere i en eiendom ved at en eiendom deles opp i det som kalles flere digitale eiendeler, dette kalles «tokenized» ved å dele opp en eiendom opp i flere digitale «tokens» kan man eie så mye eller så lite man har råd til. (Kilde)

Ved å tokenize en eiendom utelukker man mellommannen, bankene. Ved hjelp av blockchain og digitaliseringen har man lengre ikke behov for en bank ved tilegnelsen av eiendom. Denne prosessen kan forklares slik:

Man starter med å opprette tokens basert på blockchain sånn at alle kan kjøpe og selge og i så stor kvantitet som de selv ønsker. Disse tokens representerer en prosentandel av en eiendom og de kan derfor kjøpes og selges enkelt. Når man selger en token så selger man altså en hvis prosent av eiendommen. Det som bestemmer verdien på en token er hvordan boligmarkedet er pris satt. Så hvis man har en leilighet på 100 kvadrat meter og man har kjøpt en token tilsvarende en prosten av eiendommen vil det si at man eier en kvadrat meter av den leiligheten og prisen på din ene prosent er bestemt av hvor mye den eiendommen er verdt.       

2 thoughts on “Blockchain tar over boligmarkedet”

Leave a Comment