Sosial kommunikasjon: Merke varebygging på Facebook.

Vi kommuniserer stadig mer over nett og bruken av sosiale medier har hatt en eksplosiv oppgang de siste årene (kilder). For mange av oss er tanken om å legge fra seg tlf for en dag eller en helg noe vi ikke kan forestille oss. Men hvordan påvirker vår avhengighet av sosiale medier bedrifter? I dette … Read more Sosial kommunikasjon: Merke varebygging på Facebook.

E-post markedsføring

I dette innlegget skal jeg skrive om markedsføring over e-post og hvordan en bør gå frem med markedsføringen. Det første steget for å komme i gang med e-post markedsføring er å bygge opp en kundeliste. Kundelister er en liste over e-poster til publikumet som har abonnert på nyhetsbrev og som ønsker og holde seg oppdatert … Read more E-post markedsføring

Sosial kredit system

I dette innlegget skal jeg skrive om Kinas Sosial kredit system. Lettere sagt er dette et poeng system som overvåker folks oppførsel på offentlige steder og hvilken vaner folk har. De kinesiske borgerne blir rangert ut ifra en poengskala, som sier hvor lovlydige borgere de er og hvilken vaner de har. Jeg skriver om dette … Read more Sosial kredit system

Blockchain tar over boligmarkedet

Jeg syntes det var interessant å høre Arne Krokan forelese om blockchain og hvordan teknologien utelukker behovet for en sentral database og sprer dataene i blokker til hver bruker. Ved hjelp av blockchain teknologi utelukker man behovet for konvensjonell sentrering av data. Implementering av blockchain fører til en digitalisering av markeder. Jeg vil bruke boligmarkedet … Read more Blockchain tar over boligmarkedet